باتری های پی کی سلشرکت آریان تجارت شرق انواع مختلفی از باتری های برند PKCELL را به بازار عرضه می کند که در دسته باتری های قابل شارژ و غیر قابل شارژ قرار می گیرند.این باتری ها با کیفیت ساخت بسیار بالا وتنوع زیاد در تولید توانایی پوشش رنج بسیار کاملی از مصارف عمومی و صنعتی را دارند. همچنین تمامی این باتری ها دارای استانداردهای CE، RoHS، MSDS و ... هستند و آزمایش های استانداردی را به خوبی پشت سر گداشته و کاملاً منطبق بر پارامترهای استاندارد ملی ایران نیز می باشند. انواع این باتری ها عبارت اند از: باتری های کربن زینک (قلمی و نیم قلمی) و باتری های آلکالاین (قلمی و نیم قلمی).
باتری های آلکالاین

AA-UA-C-2

باتری قلمی آلکالاین - کارت 2 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 2700 میلی آمپرساعت
AAA-UA-C-2

باتری نیم قلمی آلکالاین - کارت 2 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 1100 میلی آمپرساعت
AA-UA-C-4

باتری قلمی آلکالاین - کارت 4 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 2700 میلی آمپرساعت
AAA-UA-C-4

باتری نیم قلمی آلکالاین - کارت 4 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 1100 میلی آمپرساعت
AA-UA-S-2

باتری قلمی آلکالاین - شرینک 2 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 2700 میلی آمپرساعت
AAA-UA-S-2

باتری نیم قلمی آلکالاین - شرینک 2 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 1100 میلی آمپرساعت
AA-UA-S-4

باتری قلمی آلکالاین - شرینک 4 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 2700 میلی آمپرساعت
Untitled-1

باتری نیم قلمی آلکالاین - شرینک 4 عددی

 • Ultra Alkaline
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 10 سال
 • ظرفیت: 1100 میلی آمپرساعت

باتری های کربن زینک

AA-EHD-C-2

باتری قلمی کربن زینک - کارت 2 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 480 میلی آمپرساعت
AAA-EHD-C-2

باتری نیم قلمی کربن زینک - کارت 2 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 160 میلی آمپرساعت
AA-EHD-C-4

باتری قلمی کربن زینک - کارت 4 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 480 میلی آمپرساعت
AAA-EHD-C-4

باتری نیم قلمی کربن زینک - کارت 4 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 2 سال
 • ظرفیت: 160 میلی آمپرساعت
AA-EHD-S-2

باتری قلمی کربن زینک - شرینک 2 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 480 میلی آمپرساعت
AAA-EHD-S-2

باتری نیم قلمی کربن زینک - شرینک 2 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 160 میلی آمپرساعت
AA-EHD-S-4

باتری قلمی کربن زینک - شرینک 4 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 480 میلی آمپرساعت
AAA-EHD-S-4

باتری نیم قلمی کربن زینک - شرینک 4 عددی

 • Super Heavy Duty
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • طول عمر: 3 سال
 • ظرفیت: 160 میلی آمپرساعت