گارانتی محصولات

شرکت آريان تجارت شرق کيفيت را ارج می نهد و اين موضوع را رمز موفقيت خود قلمداد می کند.

محصولات لامپ های LED این شرکت دارای گارانتی 24 ماهه (محصولات برند Clever) و گارانتی 18 ماهه (محصولات برند Leckler) می باشد.